Thông tin liên hệ

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin cơ bản sau:

Công ty TNHH Công nghệ Up Service

– Địa chỉ: 189 Phan Trọng Tuệ, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội
– Điện thoại: 0345 00 00 55 
– Email: upservicecoltd@gmail.com
– Website: http://upservice.vn