Hóa chất tẩy nhựa đường và các vết mưa axit dạng chai phun DECA FLASH SPRAY

150.000

Model: MARA-H0065

Xuất xứ: Italy

Thể tích: 250 ml

Hết hàng