Hóa chất tẩy nhựa đường và các vết mưa axit DECA FLASH

1.890.000

Model: MARA-P0499

Xuất xứ: Italy

Thể tích: 4,5 lít